Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
02.04.2014  

SLOVENIJA PREDALA LISTINO O RATIFIKACIJI POGODBE O TRGOVINI Z OROŽJEM (ATT)

New York, 2. april 2014  –  Ob prvi obletnici sprejetja Pogodbe o trgovini z orožjem (ATT) je Slovenija  skupaj s še 16 članicami Evropske unije namestniku generalnega sekretarja OZN Janu Eliassona predala svojo listino o ratifikaciji.

Generalna skupščina OZN je 2. aprila 2013 sprejela Pogodbo o trgovini z orožjem, ki kot prvi mednarodno-pravni inštrument celovito ureja  mednarodno trgovino z orožjem in s katerim želi mednarodna skupnost zmanjšati nezakonito trgovino s konvencionalnim orožjem in njene negativne posledice, še zlasti oborožene konflikte ter  množična kršenja človekovih pravic ipd.

Slovenija je ATT podpisala 3. junija 2013, število vseh držav podpisnic pa je do danes narastlo na 118. Že ob podpisu pogodbe se je Evropska unija, in z njo tudi Slovenija, zavezala, da bo prispevala k čimprejšnjemu začetku veljavnosti pogodbe. Le-ta namreč določa, da je za začetek veljavnosti ATT potrebnih 50 ratifikacij. 

Na današnji slovesnosti ob prvi obletnici sprejetja pogodbe in predaji ratifikacijskih listin 17 držav članic Evropske unije so poleg Slovenije sodelovale še Bolgarija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Malta, Madžarska, Nemčija, Romunija, Slovaška, Španija in Velika Britanija. S tem je število pogodbenic doseglo 30.

Slovenija si bo skupaj z ostalimi članicami EU in drugimi državami še nadalje  prizadevala za čimprejšnji začetek veljavnosti pogodbe kot tudi za celovito izvajanje ATT v mednarodni skupnosti.