Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
25.06.2014  

Razpis prostih mest za stažiranje na Stalnem predstavništvu pri OZN

New York, 25. junij 2014: Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OZN v New Yorku razpisuje več praks v obdobju od 10. septembra 2014 do 31. julija 2015. Možni termini za opravljanje stažiranja so naslednji:

 

-10. september do 24. december 2014,

-5. januar 2015 do 31. marec 2015 in

-1. april do 31. julij 2015.

 

O odobritvi, začetku nastopa in trajanju prakse odloča Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OZN v New Yorku, po predhodni odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi sprememb Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1C, Ur. l. RS, št. 108/09) pred nastopom prostovoljne prakse varnostno preveri.

 

Praktikanti imajo možnost spoznavanja in sodelovanja pri delu stalnega predstavništva, in sicer:

pomoč diplomatom pri spremljanju dela organov OZN in odborov Generalne skupščine OZN;

-udeležba na sestankih EU, OZN, predavanjih "think-tankov", idr;

-priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji stalnega predstavništva, pomoč pri urejanju spletne strani (javna diplomacija),

-druga opravila po navodilu vodje Stalnega predstavništva.

 

Praksa je neplačana, praktikanti pa so upravičeni do nagrade v višini do 200 EUR mesečno za celotno mesečno obveznost, sicer pa sorazmerni del. Praktikanti sami poskrbijo za nastanitev v New Yorku.

 

Pogoji:

-status študenta v času opravljanja prakse,

-interes za diplomacijo, mednarodne odnose, mednarodne ekonomske odnose, mednarodno pravo,

-pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost,

-zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse),

-aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

 

Prijava mora vsebovati:

-kratko motivacijsko pismo v angleščini (v njem naj kandidat glede na svoj interes prednostno razvrsti listo odborov GS OZN, največ 250 besed),

-kratek življenjepis v slovenščini (največ 1 stran),

-priporočilo profesorja oz. delodajalca v primeru relevantnih delovnih izkušenj v slovenščini ali angleščini (največ 2 priporočili),

-navedbo obdobja, v katerem bi kandidati želeli opravljati prakso.

 

Prosimo za dosledno upoštevanje dolžine in števila dokumentov. Nepopolnih prijav ali prijav s preštevilnimi dokumenti ne bomo upoštevali. Dokumenti naj bodo izključno v word ali pdf obliki. Priporočila lahko profesorji oz. delodajalci pošljejo direktno na e-naslov kontaktne osebe v stalnem predstavništvu, namestnika stalnega predstavnika Mateja Marna.

 

Prijave z naslovom »Prijava za prakso v MNY« pošljite na matej.marn@gov.si najkasneje do vključno 10. julija 2014. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali. O (ne)izboru vas bomo obvestili do 25. julija 2014.