Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
18.09.2015  

Začelo se je 70. zasedanje Generalne skupščine OZN

V New Yorku se je ta teden začelo 70. zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN). Tokratnemu zasedanju bo predsedoval Mogens Lykketoft iz Danske, potekalo pa bo pod naslovom "Združeni narodi v 70-em: pot naprej za mir, varnost in človekove pravice". Posvečeno bo uresničevanju dogovorjenih ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo sprejeti na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju. Splošna razprava 70. zasedanja, ki se je udeležujejo svetovni voditelji, se bo začela 28. septembra, končala pa 5. oktobra 2015. Slovensko delegacijo bo vodil predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. V delegaciji bo tudi zunanji minister Karl Erjavec.
 
V tednu, ki bo sledil otvoritvi 70. zasedanja Generalne skupščine OZN (GS OZN), bo med 25. in 27. septembrom 2015 potekal Vrh OZN o trajnostnem razvoju, na katerem bo sprejeta "Agenda 2030 za trajnostni razvoj" oz. razvojna agenda po letu 2015, ki pomeni nadgradnjo razvojnih ciljev tisočletja. Agenda bo prvič v zgodovini povezala politike in delovanje za odpravo vseh oblik revščine povsod po svetu, uresničevanje trajnostnega razvoja za sedanje in bodoče generacije ter spoštovanje in zaščito človekovih pravic in temeljnih vrednot kot osnove za miroljubne in stabilne družbe.
 
Slovenija (stalni predstavnik pri OZN veleposlanik Andrej Logar) bo v času 70. zasedanja Generalne skupščine OZN predsedovala drugemu odboru, ki je zadolžen za ekonomska in finančna vprašanja.
 
23. oktobra 2015 bo v GS OZN potekala svečanost, namenjena obeležitvi 70. obletnice delovanja OZN, oz. začetka veljavnosti njene Ustanovne listine.
 
Vlada Republike Slovenije je v skladu s svojimi zunanjepolitičnimi usmeritvami sprejela prioritete za delovanje Republike Slovenije na 70. zasedanju Generalne skupščine OZN.
 
Slovenija si bo prizadevala za implementacijo agende 2030 za trajnostni razvoj. Tudi v prihodnje se bo Slovenija zavzemala za iskanje odgovorov na globalne izzive sodobnega sveta in posebno pozornost namenjala vprašanjem podnebnih sprememb, upravljanju naravnih virov ter ekosistemov, s poudarkom na sodelovanju na področju voda. Poleg tega bo naša država, v luči promocije prehranske varnosti in biodiverzitete, začela s postopki za razglasitev svetovnega dneva čebel v okviru OZN.
 
Slovenija bo že tradicionalno posebno pozornost namenila spoštovanju človekovih pravic in svoboščin s poudarkom na otrokovih pravicah. Spodbujala bo opolnomočenje žensk ter se zavzemala za varstvo in uveljavljanje človekovih pravic starejših oseb. Prizadevala si bo za krepitev mednarodnega pravnega okvira za varstvo pravic starejših, ki bi omogočil primerno obravnavo starostne diskriminacije, zagotovil vključenost starejših in preprečeval nasilje nad njimi.
 
Še naprej se bomo zavzemali za mir in varnost ter krepitev preventivne diplomacije, uporabo mediacije kot sredstva mirnega reševanja sporov in zagovarjali načelo odgovornosti zaščititi ter človekovo varnost. Spodbujali bomo medkulturni dialog, ki prispeva k preseganju polarizacije in stereotipov ter poudarja vrednote in načela, ki zbližujejo ljudi. Naš poudarek bo na spoštovanju vladavine prava na nacionalni in mednarodni ravni, vključno z mednarodnim kazenskim in tranzicijskim pravosodjem. Odločno bomo podpirali prizadevanja za preprečevanje nekaznovanosti storilcev najhujših zločinov, delo Mednarodnega kazenskega sodišča in drugih mednarodnih sodišč.
 
Slovenija ostaja podpornica vseh naporov za neširjenje orožja za množično uničevanje, zlasti jedrskega orožja ter nadzora nad konvencionalno oborožitvijo. Podpirala bo tudi prizadevanja v okviru globalnega odzivanja na terorizem, nasilni ekstremizem in radikalizacijo ob upoštevanju mednarodnega prava, človekovih pravic in temeljnih vrednot.
 
V času 70. zasedanja GS OZN bodo potekala tudi posvetovanja v zvezi z izborom novega generalnega sekretarja OZN. Vlada RS podpira namero nekdanjega predsednika RS dr. Danila Türka, da kandidira za mesto generalnega sekretarja OZN. Volitve novega generalnega sekretarja OZN bodo leta 2016.