Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
23.10.2015  

24. oktober – dan Organizacije združenih narodov

V soboto, 24. oktobra, obeležujemo 70. obletnico Organizacije združenih narodov (OZN). Na ta dan leta 1945 je v veljavo stopila Ustanovna listina OZN, v kateri so opredeljeni cilji in načela svetovne organizacije.
 
OZN je bil ustanovljen z namenom, da se prepreči ponovitev grozot  druge svetovne vojne. V sedmih desetletjih obstoja je pomembno prispeval k varovanju mednarodnega miru in varnosti, mirnemu reševanju sporov, mednarodnemu sodelovanju, spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava.
 
Kljub napredku na številnih področjih vsi cilji Organizacije še niso bili doseženi. Današnji svet je drugačen kot je bil pred sedemdesetimi leti. Številni globalni izzivi zahtevajo hitrejši in učinkovitejši odziv OZN. Temu so namenjena tudi prizadevanja za reformo organizacije. Slovenija podpira celovito reformo OZN, ki bi upoštevala vključenost, legitimnost in preglednost mednarodnega odločanja, vključno z reformo Varnostnega sveta OZN.
 
Za Slovenijo je delovanje v OZN velikega pomena in se je skozi vsa leta članstva krepilo. Tudi v prihodnje bo Slovenija posebno pozornost namenila Agendi 2030 za trajnostni razvoj in globalnim izzivom, človekovim pravicam, vladavini prava in tranzicijskemu pravosodju, mednarodnemu miru in varnosti, boju proti terorizmu in preprečevanju konfliktov. Prav tako bo Slovenija še naprej dejavna na področju preventivne diplomacije, še posebej v okviru mediacije in koncepta "odgovornost zaščititi" (R2P).
 
Ob praznovanju 70. obletnice v teh dneh potekajo številni dogodki, na katerih je poudarjen pomen OZN. Ministrstvo je 13. oktobra 2015 organiziralo okroglo mizo, na kateri je potekala razprava o dosežkih in izzivih OZN ter vlogi Slovenije v organizaciji. Ministrstvo za zunanje zadeve je ob tem v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede v počastitev 70. obletnice OZN v okviru Zbirke Mednarodno pravo izdalo knjižico "Ustanovna listina Organizacije združenih narodov in Statut Meddržavnega sodišča".
 
Slovenija sodeluje tudi v globalni kampanji OZN »Obarvajmo svet modro« (Turn the World UN Blue). 24. oktobra zvečer bosta tako v modro osvetljena ljubljansko Tromostovje in Predjamski grad.
 
Ministrstvo za zunanje zadeve se zaveda pomena ozaveščanja javnosti, še posebej mladih, o aktivnostih in delu OZN. S tem namenom je bil v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Informacijsko službo Združenih narodov na Dunaju pripravljen učni pripomoček Skupaj močnejši, ki je dostopen na spletu. V luči nedavno sprejete Agende 2030 o trajnostnem razvoju poteka tudi izobraževanje o ciljih trajnostnega razvoja. Ministrstvo prav tako podpira aktivnosti na področju izobraževanja o človekovih pravicah, s poudarkom na pravicah otrok.

Povezane vsebine:

Državna sekretarka Bavdaž Kuret na razpravah o človekovih pravicah v OZN
Državna sekretarka Bavdaž Kuret na odprti razpravi Varnostnega sveta o ženskah, miru in varnosti
Svet OZN za človekove pravice sklenil svoje 30. zasedanje
Udeležba ministra Erjavca na stranskih dogodkih ob robu splošne razprave 70. zasedanja Generalne skupščine OZN
Aktivnosti ministra Erjavca na splošnem delu razprave 70. zasedanja Generalne skupščine OZN
Minister Erjavec: "70. obletnica OZN priložnost, da se poudari nujnost reform"
Nova izdaja Ustanovne listine OZN v slovenskem jeziku