Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
14.06.2018  

Prof. dr. Vasilka Sancin izvoljena v Odbor OZN za človekove pravice

Izvolitev dr. Sancin v Odbor OZN za človekove pravice predstavlja pomembno priznanje njenemu strokovnemu delovanju na področju človekovih pravic in mednarodnega prava, obenem pa dodatno prispeva k mednarodnemu ugledu in prepoznavnosti Slovenije, še posebej v letu, ko predsedujemo Svetu OZN za človekove pravice.

Odbor za človekove pravice je nadzorni mehanizem spoštovanja in uveljavljanja pravic, navedenih v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, med njimi pravice do življenja, prepovedi mučenja in suženjstva, pravice do prostosti in osebne varnosti, pravice do svobodnega izražanja in še številnih drugih, ki predstavljajo temelje življenja v demokratičnih družbah. Sestavljen je iz 18 priznanih pravnih strokovnjakov z visokimi moralnimi standardi in priznano strokovnostjo na področju človekovih pravic, ki delujejo v osebnem svojstvu.

Dr. Vasilka Sancin je ugledna mednarodno-pravna strokovnjakinja, profesorica in avtorica številnih publikacij. Posveča se mednarodnopravni ureditvi varstva človekovih pravic in mednarodnemu pravu. S temi temami se ukvarja tako pedagoško, kot tudi pri svojem znanstvenoraziskovalnem delu doma in v tujini.

Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OZN iskreno čestita novoizvoljeni članici Odbora za človekove pravice.

Odbor za človekove pravice