Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
24.04.2019  

Ob mednarodnem dnevu multilateralizma in diplomacije za mir - sporočilo Ministrstva za zunanje zadeve

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je 19. decembra 2018 sprejela resolucijo o mednarodnem dnevu multilateralizma in diplomacije za mir, s katero je ponovno potrdila zavezanost Ustanovni listini OZN in njenim načelom mirnega reševanja sporov med državami ter uporabi multilateralnega odločanja in diplomacije pri doseganju mirnih oziroma diplomatskih rešitev konfliktov.

Kot izhaja iz Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije in Strategije zunanje politike Republike Slovenije, je večstransko delovanje eden od temeljev slovenske zunanje politike. Za Slovenijo kot manjšo državo je še posebej pomembno, da lahko v okviru večstranskega delovanja deluje skladno z načeli suverene enakosti držav in enakopravno z drugimi državami izkazuje svojo mednarodno solidarnost in odgovornost ter zagovarja svoje interese.

Sodobni globalni izzivi, s katerimi se sooča človeštvo, so kompleksni, zahtevni in večplastni. Nobena država, ne glede na svojo moč in dejanski vpliv, se z njimi ne more soočati sama. Globalna vprašanja in novi izzivi, kot so ohranjanje okolja, podnebne spremembe, doseganje ciljev trajnostnega razvoja, boj proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu ter migracije, se prepletajo, tako geografsko kot vsebinsko, kar zahteva skupno ukrepanje.

Zato in zaradi nujnosti spoštovanja vladavine prava si Slovenija prizadeva za učinkovit multilateralizem, z osrednjo vlogo OZN, ki temelji na neločljivi povezanosti in medsebojnem dopolnjevanju miru in varnosti, razvoja ter človekovih pravic, ob spoštovanju mednarodnega prava ter ciljev in načel Ustanovne listine OZN.

Še posebej močno povezano z delovanjem multilateralnega sistema je zagotavljanje in vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti, zato Slovenija podpira prizadevanja za okrepitev preprečevanja konfliktov in miroljubnega reševanja sporov, vključno z okrepitvijo mediacijskih prizadevanj OZN ter nadaljnjega spodbujanja uporabe mediacije in izgradnje zmogljivosti na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni.